Bc. Nvard Navasardyan

Bakalářská práce

Firemní kultura společnosti Stomalux

Corporate culture of Stomalux
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení spokojenosti zákazníků společnosti Stomalux. V práci byla prováděna SWOT analýza za účelem pomoci společnosti k identifikaci silných a slabých stránek a k odhalení hrozeb a příležitostí. V práci bylo rovněž prováděno dotazníkové šetření pro zjištění spokojenosti zákazníků. Závěr obsahuje vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření a předem stanovených hypotéz.
Abstract:
The main purpose of this bachelor thesis is to evaluate the current level of customer satisfaction of Stomalux dental clinic. In this work was performed SWOT analysis to help the company to identify their strengths and weaknesses and reveal threats and opportunities. Questionnaire was used to find out customer satisfaction. The conclusion includes the evaluation of the results of the questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní