Bc. Kateřina KUPČOVÁ

Diplomová práce

Náplň práce školního speciálního pedagoga a speciálního pedagoga v pedagogicko-psychologické poradně

The content of work of a school special educationalist and a special educationalist in the pedagogical-psychological counselling centre
Anotace:
Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma Náplň práce školního speciálního pedagoga a speciálního pedagoga v pedagogicko-psychologické poradně. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První tři kapitoly jsou teoretické a zabývají se současným systémem vzdělávání pro žáky se speciálnimi vzdělávacími potřebami, poradenským systémem pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a školním speciálním pedagogem …více
Abstract:
For my diploma thesis I have chosen the theme The content of work of a school special educationalist and a special educationalist in the pedagogical-psychological councelling centre. The first three chaptrs are theoretical and deal with a present system of education for pupils with special educational needs, consulting system for pupils with special educational needs and a school special educationalist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUPČOVÁ, Kateřina. Náplň práce školního speciálního pedagoga a speciálního pedagoga v pedagogicko-psychologické poradně. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta