Bc. Lucie Sára Gőrigová

Master's thesis

Dopady nárůstu byrokracie na organizaci kulturních akcí - případová studie festivalu Hudba z FEKTu 2015-2019.

Impact of increased bureaucracy on the cultural events organization - Hudba z FEKTu festival during 2015-2019 case study.
Abstract:
Diplomová práce si klade za cíl analyzovat dopady nárůstu byrokracie na organizaci kulturní akce – hudebního open air festivalu Hudba z FEKTu a to zejména v letech 2015-2019. Na této případové studii je ukázáno, jakým způsobem se byrokratické činnosti proměňují, jak se k nim staví pořadatelé festivalu a jak ovlivňují jednotlivé části a fáze pořádání festivalu. Na začátku práce je představen kontext …more
Abstract:
The aim of the master thesis is analysis of increasing bureaucracy in organizing cultural event – open air music festival Hudba z FEKTu in 2015-2019. The case study shows how bureaucratic activities changes, how festival organizers approach them and how bureaucratic activities change the parts of the organization of festival. At the beginning of the work, the context of the festival is introduced, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jan Špaček
  • Reader: PhDr. Petr Macek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta