Renata Křížová

Master's thesis

Přeprava a skladování nebezpečných látek ve firmě Denios s. r. o.

Transportation and storing of hazardous materials in Denios s.r.o.
Abstract:
Cílem diplomové práce je přiblížit čtenáři problematiku přepravy a skladování nebezpečných látek. Teoretická část diplomové práce si klade za cíl analyzovat legislativu v obou výše zmíněných oblastech. Zejména se jedná o mezinárodní dohody o přepravě nebezpečných věcí nebo Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (GHS). V oblasti skladování, na níž navazuje praktická …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on transportation and storing of hazardous materials. The theoretical part of the diploma thesis aims to analyse legislation in the above mentioned areas. In particular, these are international agreements on transport of dangerous goods or the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). The area of storing, which is followed by the practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2019
  • Supervisor: Radek Novák
  • Reader: Karel Taschner

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75726