Pavel Mojžíš

Bakalářská práce

Posouzení a návrh úprav organizace a řízení dopravy na křižovatce Jejkovská brána-Smila Osovského-Bedřicha Václavka-Soukenická v Třebíči

Appraisal and Proposal of Organization and Traffic Control Modifications at Jejkovská brána-Smila Osovského-Bedřicha Václavka-Soukenická Intersection in Třebíč City
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá posouzením a návrhem úprav organizace a řízení křižovatky Jejkovská brána-Smila Osovského-Bedřicha Václavka-Soukenická v Třebíči.První část této práce je zaměřena na dopravní průzkum a následně vyhodnocení získaných dat.V další části pojednává o návrzích ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na křižovatce. Dále se zabývá zhodnocením návrhů z hlediska ekonomického …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on appraising of and proposing modification of organization and operation of Jejkovská brána-Smila Osovského-Bedřicha Václavka- Soukenická Intersection in Třebíč City.First part of this thesis is focused on the transport survey and the evaluation of gained information. The next part deals with suggestion (sollution) of security improvement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Vladislav Křivda
  • Oponent: Martin Blatoň

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Technologie dopravy