Bc. Šárka Víšková

Diplomová práce

Vliv SOA na vývoj ERP systémů

Influence of SOA on the Development of ERP Systems
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem SOA na vývoj ERP systémů, zejména vlivem současných SOA-BPM systémů na tvorbu podnikových procesů. Na rozdíl od ERP procesů se podnikové procesy řízené a vytvářené pomocí SOA-BPM systémů dají snadno měnit, čímž podnikům přinášejí flexibilitu, nezávislost a snížení nákladů. V první části diplomové práce je ukázán historický směr vývoje ERP systémů, který se formoval …více
Abstract:
This thesis investigates the influence of SOA on the development of ERP systems, in particular the influence of the current SOA-BPM systems on the composition of business processes. Unlike the ERP processes, business processes controlled and built by SOA-BPM systems may be easily changed, thereby bring flexibility, independence and cost reduction to the businesses. The first part of the thesis highlights …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management