Tomáš Martínek

Bakalářská práce

Návrh a realizace webové aplikace pro podporu vybraných podnikových procesů v ASP.NET Core MVC

Proposal and realization of a web application supporting selected business processes in ASP.NET Core MVC
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a realizaci webové aplikace pro podporu vybraných podnikových procesů podniku Mercuria Laser Game. Tyto procesy jsou spojeny se systémy tzv. přemluvených her a voucherů. Obsah práce je rozdělen do tří částí. V první části je popsán současný stav podniku a vybrané procesy potřebné k pochopení jeho byznysu související s výše zmíněnými systémy přemluvených her …více
Abstract:
This bachelor thesis discusses the proposal and realization of a web application supporting selected business processes of Mercuria Laser Game. These processes are connected to the systems of so called additional games and vouchers. The content of this thesis consists of three parts. The first part describes the current state of the company and the chosen processes necessary for understanding its business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedoucí: Zdeněk Smutný
  • Oponent: Jakub Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78793