Theses 

Inter-Korean Economic Cooperation and a Role of Trade in It – Anna Sapelnikova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Anna Sapelnikova

Diplomová práce

Inter-Korean Economic Cooperation and a Role of Trade in It

Mezikorejská ekonomická spolupráce a role obchodu v ní.

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na ekonomickou spolupráci mezi Severní Koreou a Jižní Koreou. Toto téma je nezbytné pro studium, protože ilustruje nejen významné historické záležitosti, jako je rozdělení jednoho národa a boj za nezávislost, ale má také vážný dopad na globální ekonomiku. Téma je vybráno z několika složitých důvodů. Především je otázka vztahu Jih-Sever velmi zajímavá sama o sobě. Za druhé, ekonomický potenciál regionu východní Asie je exponenciální. Rostoucí význam východní Asie v globální ekonomice se stal samozřejmým. Cílem diplomové práce je prozkoumat mezikorejskou ekonomickou spolupráci, určit roli obchodu v ní a najít odpovědí na výzkumné otázky s využitím kvantitativní analýzy v metodice.

Abstract: This diploma thesis focuses on the economic cooperation between North Korea and South Korea. This topic is essential to study because not only does it illustrate significant historical affairs, such as division of one nation and a fight for independency, but it also has a serious impact on the global economy. The topic is chosen for several complex reasons. First of all, the issue of South-North relationship is quite interesting in and of itself. Secondly, the economic potential of the East Asian region is exponential. The rising importance of Eastern Asia in the global economy became self-evident. The purpose of the diploma thesis is to study Inter-Korean economic cooperation, determine the role of trade in it, and to find answers for the research questions using quantitative analysis within methodology.

Klíčová slova: mezinárodní obchod, ekonomická spolupráce, Severní Korea, Jižní Korea, obchodní teorie

Keywords: South Korea, international trade, economic cooperation, North Korea, trade theories

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2017
  • Vedoucí: Pavel Žamberský
  • Oponent: Jakub Jedlinský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71140

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 09:59, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz