Bc. Miroslav Hronek

Bachelor's thesis

Ohledání - neodkladný a neopakovatelný úkon trestního řízení

Examination urgent and non-recurring act at penal proceedings
Abstract:
Význam ohledání pro proces odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti je značný. Prostřednictvím ohledání se zjišťuje a zkoumá podstatná část důležitých stop trestného činu i jeho pachatele, kriminalisticky relevantních událostí a příčin jejich vzniku. Výsledky ohledání, zvláště pak ohledání místa činu, dovolují orgánům činným v trestním řízení správně stanovit a určit zaměření další činnosti …more
Abstract:
The examination is of the outmost importance in the crime detection, investigation and prevention processes. An essential part of significant traces of the crime and the offender as well as criminal events and their causes are found out and examined as a result of the examination. The outcomes of the examination, in particular of the crime scene examination, may enable the bodies in charge of criminal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2006
  • Supervisor: doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure