Jakub Černý

Bakalářská práce

Využití metod matematického programování v průmyslovém podniku

Usage of Mathematical Programming Methods in Industrial Company
Anotace:
Účelem bakalářské práce na téma „Využití matematického programování v průmyslu“ je analyzovat a navrhnout možnost užití vybraných metod v průmyslových podnicích. Teoretická část práce vysvětluje základní fakta operačního výzkumu, dostupné metody matematického programování a speciální metody. V praktické části práce je proveden výpočet příkladů. Výsledky jsou okomentovány a z jejich hodnot je vyhodnoceno …více
Abstract:
The goal of submitted thesis „Usage of Mathematical Programming in Industrial Companies“is to analyze and suggest options of selected methods in industrial companies. Theoretic part is explaining basics of operation research, available methods of mathematical programming and its special methods. The calculation of some practical examples is done in practical part of my work. Calculated results are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Lukáš Rožnovský
  • Oponent: Martin Lampa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu