Bc. Ludmila Končitíková, DiS.

Diplomová práce

Očekávání pomoci při řešení problémů seniorů

Seniors expectations concerning help with handling their problems
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na očekávání seniorů vůči pomoci při řešení jejich problémů. Cílem této práce je nalezení odpovědi na hlavní výzkumnou otázku: „Jaká očekávání pomoci se svými vlastními problémy prožívají a případně spontánně vyjadřují senioři závislí na pomoci jiného subjektu?“. V teoretické části je vymezen pojem senioři závislí na pomoci jiného subjektu a na základě literatury jsou popsány …více
Abstract:
This thesis deals with the expectations of seniors concerning help with handling their problems. The goal of this study is to answer the major question: “Which expectations of help with their own problems experience and spontaneously express seniors who are dependent on the help of another entity?“ The theoretical part defines the concept of seniors dependent on the help of somebody else and on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií