Ivan Kubišta

Bakalářská práce

Analýza příspěvku na péči v ČR v letech 2007–2020 se zřetelem na problematiku formální a neformální péče v roce 2020

Analysis of the Care Allowance in the Czech Republic in 2007–2020 with Regards to Formal and Informal Care in 2020
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá příspěvkem na péči, který v ČR slouží od roku 2007 k financování sociálních služeb a potřebné péče osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Cílem bylo analyzovat příspěvek na péči v rámci sociálního zabezpečení v ČR, zjistit účelnost jeho využití, zjistit preferované prostředí, v němž je péče čerpána, ověřit obecně udávanou nedostatečnost výše příspěvku na péči k hrazení …více
Abstract:
The Bachelor thesis explores the topic of the Care Allowance, which has been used to finance social services and necessary care for persons dependent on the assistance of another person in the Czech Republic since 2007. The goal was to analyse the Care Allowance in the context of social security in the Czech Republic, to determine the expediency of its use, to identify the preferred environment in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2021
  • Vedoucí: Vladimír Štípek
  • Oponent: Lucia Bartůsková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84690