Theses 

Partnerství obcí a měst a jeho úloha v lokálním a v regionálním rozvoji – Bc. Zuzana Kohoutková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Zuzana Kohoutková

Diplomová práce

Partnerství obcí a měst a jeho úloha v lokálním a v regionálním rozvoji

Partnership of municipalities and towns and its role in local and regional development

Anotace: Práce se zabývá partnerstvím obcí, měst a regionů, zejména jeho významem v lokálním rozvoji. Ve své práci představuji základní oblasti partnerství se zaměřením na spolupráci veřejné správy s neziskovým a soukromým sektorem. V teoretické části práce přibližuji pojem partnerství v jeho obecné rovině a jeho přínosy a negativa, které jednotlivým subjektům přináší. Dále popisuji některá vybrané formy obecní spolupráce včetně jejich legislativní úpravy a forem financování. V praktické části se zaměřuji na analýzu mezisektorového partnerství a jeho fungování v praxi. Případová studie představuje Místní akční skupinu Podlipansko, o.p.s. a její význam v místním rozvoji.

Abstract: The Graduation Thesis deals with the partnership between municipalities, towns and regions. It presents especially the importance of the partnership in the local development. Thesis defines general areas of the partnership and it focused on cooperation between public, private and non-profit sector and citizens. The theoretical part of the Graduation Thesis is attended to general characterization of the advantages and problems which multi-sectoral cooperation can generate. The conclusion of the theoretical part is focused on the introduction of the forms and instruments which can lead to the municipal cooperation. The practical part represents the analysis of specific form of multi-sectoral partnership. The case study introduces the local action group MAS Podlipansko, o.p.s. and its importance in the local development.

Klíčová slova: Partnerství, obec, region, soukromý sektor, nezisková organizace, místní akční skupina, regionální rozvoj, Podlipansko, partnership, municipality, private sector, non-profit organization, Local action group, regional development.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 22:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz