Bc. Zuzana Kohoutková

Diplomová práce

Partnerství obcí a měst a jeho úloha v lokálním a v regionálním rozvoji

Partnership of municipalities and towns and its role in local and regional development
Anotace:
Práce se zabývá partnerstvím obcí, měst a regionů, zejména jeho významem v lokálním rozvoji. Ve své práci představuji základní oblasti partnerství se zaměřením na spolupráci veřejné správy s neziskovým a soukromým sektorem. V teoretické části práce přibližuji pojem partnerství v jeho obecné rovině a jeho přínosy a negativa, které jednotlivým subjektům přináší. Dále popisuji některá vybrané formy obecní …více
Abstract:
The Graduation Thesis deals with the partnership between municipalities, towns and regions. It presents especially the importance of the partnership in the local development. Thesis defines general areas of the partnership and it focused on cooperation between public, private and non-profit sector and citizens. The theoretical part of the Graduation Thesis is attended to general characterization of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní