Ing. Josef Buben

Bakalářská práce

Tvorba opravných položek k pohledávkám a odpis pohledávek

Creation of provisions against receivables and depreciation of receivables
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tvorbou opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12.1994 a odpisem pohledávek. Cílem této práce je na konkrétních příkladech vysvětlit vysvětlit aplikaci jednotlivých ustanovení zákona. Praktická část bude využita ke školení pracovníků zabývajících se uvedenou problematikou.
Abstract:
This Bachelor thesis deals with creation of provisions against receivables due after the 31.12.1994 and with depreciation of such receivables. The aim of this thesis is to explain an application individual provisions of the Act on the particular examples. The practical part will be used for training of the staff who deal with these issues.
 

Klíčová slova

opravné položky odpis pohledávek
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Lenka Prášková
  • Oponent: Ing. Zdeněk Šenberk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting