Lucie Belgacem

Bakalářská práce

Opravné položky v účetnictví

Adjusting in accounting
Anotace:
Práce je zaměřena na vytvoření metodiky pro tvorbu opravných položek k majetku respektive k pohledávkám. Bakalářská práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou. Abychom pochopili podstatu opravných položek, je třeba v teoretické části nejdříve objasnit pojmy jako účetnictví, jeho funkce, zásady, účetní závěrka, účtový rozvrh a účty používané k účtování opravných položek. Hlavní náplní teoretické …více
Abstract:
The thesis is aimed at creating a methodology for creation of allowances to property, respectively for receivables. The bachelor thesis is divided into the theoretical and practical part. In order to understand the nature of the adjustments, it is necessary to clarify in the theoretical part concepts such as accounting, its functions, principles, financial statements, the billing schedule and the accounts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Renáta Hótová
  • Oponent: Ing. Andrej Mravec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING