Karolína SOCHOROVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Školní vzdělávací program a komunikační schopnosti žáků ve střední odborné škole

School educational programme and learner's communicational abilities at the secondary special school
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění konkrétních komunikačních dovedností žáků v odborné a učební praxi a jejich vývoj v průběhu studia oboru vzdělávání 65-42-M/01 Hotelnictví. Popisuji kurikulární reformu, která vyústila ve vytvoření a schválení Rámcových vzdělávacích programů a následnou tvorbu Školních vzdělávacích programů, které umožnily jednotlivým školám profilovat se v závislosti na …více
Abstract:
This bachelor?s work is focus on finding out concrete communication?s skills of pupils in vocational and apprentice training and their development during the studies of specialisation 65-42-M/ 01- Gastronomy. I describe curicular educational reform which led to creation and approval of Framework educational programs and following creation School educational programs which made possibilities different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2011
Identifikátor: 41731

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Dubec

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOCHOROVÁ, Karolína. Školní vzdělávací program a komunikační schopnosti žáků ve střední odborné škole. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická