Theses 

Informační systém pro veletrh JobChallenge – Bc. Tomáš Pouzar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Bc. Tomáš Pouzar

Diplomová práce

Informační systém pro veletrh JobChallenge

JobChallenge information system

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou informačního systému pro JobChallenge – veletrh pracovních příležitostí. Nejprve jsou stručně představeny metodiky tvorby informačních systémů a nástroje pro implementaci webových aplikací. Práce dále popisuje veletrh JobChallenge a architekturu starého informačního systému. Praktická část zahrnuje analýzu, návrh a implementaci nového informačního systému pro veletrh JobChallenge integrovaného do prostředí CMS Umbraco.

Abstract: This thesis deals with creation of an information system for JobChallenge – job fair. First, the thesis briefly introduces methodology of creating information systems and tools for implementation of web applications. It also describes JobChallenge job fair and the architecture of the old information system. The practical part includes analysis, design and implementation of a new information system for the JobChallenge job fair integrated into CMS Umbraco.

Keywords: JobChallenge, job fair, information system, web application, Umbraco

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Budík
  • Oponent: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 2. 2019 20:59, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz