Bc. Tomáš Pouzar

Diplomová práce

Informační systém pro veletrh JobChallenge

JobChallenge information system
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou informačního systému pro JobChallenge – veletrh pracovních příležitostí. Nejprve jsou stručně představeny metodiky tvorby informačních systémů a nástroje pro implementaci webových aplikací. Práce dále popisuje veletrh JobChallenge a architekturu starého informačního systému. Praktická část zahrnuje analýzu, návrh a implementaci nového informačního systému …více
Abstract:
This thesis deals with creation of an information system for JobChallenge – job fair. First, the thesis briefly introduces methodology of creating information systems and tools for implementation of web applications. It also describes JobChallenge job fair and the architecture of the old information system. The practical part includes analysis, design and implementation of a new information system …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Budík
  • Oponent: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma