Pavla Vránová

Bakalářská práce

Zpracování plánu založení neziskové organizace

Developing a plan for establishing a non-profit organization
Anotace:
Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou založení veřejně prospěšného spolku. Ve své teoretické části zabývá vymezením druhů neziskových organizací, podrobněji pak spolků. Rozebírá náležitosti potřebné k založení spolku, členství ve spolku i jeho zrušení. Dále se zabývá účetnictvím a daněmi, financováním, marketingovým plánem a komunikační strategií. Praktická část zpracovává plán založení …více
Abstract:
Annotation: Bachelor thesis deals with the issue of the establishment of a community welfare association. In its theoretical part, it deals with the definition of types of non-profit organizations, and in more detail associations. It discusses the requirements necessary to establish the association, membership of the association and its cancellation. It also deals with accounting and taxes, financing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: Ing. Josef Polák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS