Mgr. Vladimír Skoták

Diplomová práce

Financování regionálního školství na úseku preprimárního a primárního vzdělávání

Financing Regional Schools in Pre-Primary and Primary Education
Anotace:
Diplomová práce pojednává o financování regionálního školství na preprimární a primární úrovni v České republice. Práce na svém začátku vymezuje pojmy regionálního školství a preprimárního a primárního vzdělávání. Text dále pokračuje vymezením možných subjektů, které toto vzdělávání mohou v českém prostředí poskytovat. Práce následně analyzuje současný model financování regionálního školství preprimární …více
Abstract:
The diploma thesis deals with financing regional schools in pre-primary and primary education in the Czech Republic. The thesis starts with definition of regional schools and pre-primary and primary education. Then it continues with defining of possible subjects that are allowed to provide this form of education in the Czech Republic. The thesis consequently analyzes the current model for financing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta