Bc. Stanislav Brummer

Diplomová práce

Dlouhodobá udržitelnost a ekonomická stabilita vybrané veřejné vzdělávací instituce

Long-term sustainability and economic stability of the selected public education organization
Anotace:
Cílem diplomové práce „Dlouhodobá udržitelnost a ekonomická stabilita vybrané veřejné vzdělávací instituce“ je vymezit strukturu financování regionálního vzdělávání v České republice a na základě analýzy finančních zdrojů a hospodaření vybrané střední školy určit hlavní problémy v oblasti dlouhodobé a udržitelné finanční stability, načrtnou a doporučit možná řešení.
Abstract:
The objective of the diploma paper „Long-term sustainability and economic stability of the selected public education organization“ is the description of regional education system in Czech republic and to analyse financial resources and management of selected high school Then identify the main problems in the long term sustainability and economic stability and describe possible solutions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marek Pavlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta