Ing. Lenka Kozlová

Bachelor's thesis

Neziskové organizace a čerpání prostředků z evropských fondů

Utilization of EU funds by nonprofit organizations
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce „Neziskové organizace a čerpání prostředků z evropských fondů“ je analýza klíčových problémů v oblasti čerpání prostředků z Evropské unie nestátními neziskovými organizacemi a dopadu tohoto procesu na neziskové organizace. První dvě kapitoly se zabývají posláním evropských fondů a možnostmi jejich čerpání neziskovými organizacemi. Třetí kapitola se zaměřuje na problémy v …viac
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Utilization of EU funds by nonprofit organizations” is an analysis of key issues in the area of drawing funds from the European Union by non-governmental organizations and an evaluation of impacts of this process on NGOs. The first two chapters deal with the role of the European funds and possibilities of their use by NGOs. The third chapter focuses on the problems …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedúci: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta