Bc. Jakub Vlček

Diplomová práce

Postavení organizací s kulturní profilací v českém tržním prostředí s případovou studií návrhu rozvoje soukromé hudebně vzdělávací organizace

The Position of the Organizations with Cultural Profiling in the Czech Market Environment including the Case Study of the Organizational Development Concept of a Private Music Educational Organisation
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za cíl nastínit možnou koncepci rozvoje hudební školy a kulturně vzdělávacího centra v souvislosti s transformací organizace na novou právní formu obecně prospěšné společnosti a jejím vstupem do neziskového sektoru. První část je vstupním zhodnocením situace, na základě kterého je v části druhé navržen nástin strategického plánu rozvoje vybrané organizace.
Abstract:
This work aims to outline a possible development concept of a music school and a cultural educational centre in the context with the transformation of the organization into a new legal status of the Public Non-profit Organization and its entering into the non-profit sector. The first part deals with the initial assessment of the situation, based on which the concept of the strategic development plan …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta