Bc. Lukáš Michele

Bachelor's thesis

Vynořující se dospělost v ČR a závislost jejího výskytu na socioekonomickém pozadí jedince

Emerging adulthood in the Czech republic and dependence of its occurence on socioeconomical background of an individual
Abstract:
V práci se zabýváme etapou vynořující se dospělosti, rozpojováním časování tranzic do dospělosti a podmíněností těchto dvou fenoménů socioekonomickým kapitálem jedince. V uplynulých několika desetiletích pozorujeme v evropské a americké společnosti množství změn v oblasti životních období, obzvláště pak v životní etapě, která předchází plné dospělosti, a zároveň následuje po dětství a adolescenci. …more
Abstract:
In thesis we deal with emerging adulthood life stage, disconnection of transitions timing to adulthood and conditionality of these by socioeconomic capital of one´s family. During the past decades we observe multitude of changes inside the European and American society, especially in certain stage of life foregoing adulthood while succeeding adolescence. The emerging adulthood stage, as it is called …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Petr Fučík, PhD.
  • Reader: Mgr. Lucie Hrubá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií