Ing. Daniela Zemanová

Diplomová práce

Sociální kapitál a jeho vliv na socioekonomický status jedince

Social capital and its effect to individual socioeconomic status
Anotace:
Diplomová práce se zabývá otázkou vlivu sociálního kapitálu jedince na jeho socioekonomický status a snaží se tento vliv potvrdit, stejně jako tvrzení, že většina jedinců využívá účelně aktiva uložená ve své sociální síti k dosahování osobního prospěchu. Práce sestává ze tří hlavních kapitol. První a druhá představují teorie vážící se k sociálnímu kapitálu a k socioekonomickému statusu a hlavní představitele …více
Abstract:
This thesis deals with question of social capital effect to socio-economic status of individuals and it seeks to confirm this effect, as well as a statement, that most of people use functionally assets saved in their social network to acquire a personal advantage. The thesis is constructed from three main chapters. First and second one present theory about social capital and main representatives. Descript …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2014
  • Vedoucí: Ing. Herbert Heissler
  • Oponent: doc. Radim Valenčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní