Bc. Lukáš Michele

Bachelor's thesis

Vynořující se dospělost v ČR a závislost jejího výskytu na socioekonomickém pozadí jedince

Emerging adulthood in the Czech republic and dependence of its occurence on socioeconomical background of an individual
Anotácia:
V práci se zabýváme etapou vynořující se dospělosti, rozpojováním časování tranzic do dospělosti a podmíněností těchto dvou fenoménů socioekonomickým kapitálem jedince. V uplynulých několika desetiletích pozorujeme v evropské a americké společnosti množství změn v oblasti životních období, obzvláště pak v životní etapě, která předchází plné dospělosti, a zároveň následuje po dětství a adolescenci. …viac
Abstract:
In thesis we deal with emerging adulthood life stage, disconnection of transitions timing to adulthood and conditionality of these by socioeconomic capital of one´s family. During the past decades we observe multitude of changes inside the European and American society, especially in certain stage of life foregoing adulthood while succeeding adolescence. The emerging adulthood stage, as it is called …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Petr Fučík, PhD.
  • Oponent: Mgr. Lucie Hrubá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií