Peter Trcka

Diplomová práce

Výstavba lineárnych stochastických modelov časových radov triedy SARIMA – automatizovaný postup

Výstavba lineárních stochastických modelů časových řad třídy SARIMA – automatizovaný postup
Anotace:
Tato práce se zabývá tvorbou automatické procedury volby modelu tříd ARIMA a SARIMA podle Box-Jenkinsové metodologie. V této souvislosti se dále zaobírá testováním síly testů jednotkových kořenů a analýzou aplikování informačních kritérií při volbě modelu. Cílem této práce je vytvořit aplikaci v prostředí R, která dokáže automaticky zvolit model generujícího procesu časové řady. Procedura je ověřená …více
Abstract:
This work concerns the creation of automatized procedure of ARIMA and SARIMA class model choice according to Box-Jenkins methodology and in this connection, also deals with force testing of unit roots and analysis of applying of informatics criteria when choosing a model. The goal of this work is to create an application in the environment R that can automatically choose a model of time array generating …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá tvorbou automatickej procedúry voľby modelu tried ARIMA a SARIMA podľa Box-Jenkinsovej metodológie, v tejto súvislosti sa ďalej zoberá testovaním sily testov jednotkových koreňov a analýzou aplikovania informačných kritérií pri voľbe modelu. Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu v prostredí R, ktorá dokáže automaticky zvoliť model generujúceho procesu časovej rady. Procedúra …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Josef Arlt
  • Oponent: Richard Hindls

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46485

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statisticko-pojistné inženýrství

Práce na příbuzné téma