Bc. Pavla Kučerová

Master's thesis

Chemický kroužek jako volnočasová aktivita z pohledu teorie a praxe

The Chemistry interest group as a leisure acivity from the point of view of the theory and practice
Abstract:
Diplomová práce pojednává o konkrétní volnočasové aktivitě žáků – chemickém kroužku na ZŠ z pohledu teorie a praxe. V teoretické části je věnovaná pozornost specifikům volnočasových aktivit, významu této konkrétní aktivity z hlediska žákovských kompetencí, materiálnímu zázemí školy, platné legislativě, metodice, bezpečnosti práce a v neposlední řadě výběru náplně kroužku. Praktická část práce obsahuje …more
Abstract:
The thesis deals with a specific leisure activity – a chemistry interest group at the upper primary school from the point of view of the theory and practice. In the theoretical part the attention is paid to the particularities of leisure activities, to the meaning of this particular activity from the point of view of the students competences, to the financial background of the school, to the valid …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta