Bc. Pavla Kučerová

Diplomová práce

Chemický kroužek jako volnočasová aktivita z pohledu teorie a praxe

The Chemistry interest group as a leisure acivity from the point of view of the theory and practice
Anotace:
Diplomová práce pojednává o konkrétní volnočasové aktivitě žáků – chemickém kroužku na ZŠ z pohledu teorie a praxe. V teoretické části je věnovaná pozornost specifikům volnočasových aktivit, významu této konkrétní aktivity z hlediska žákovských kompetencí, materiálnímu zázemí školy, platné legislativě, metodice, bezpečnosti práce a v neposlední řadě výběru náplně kroužku. Praktická část práce obsahuje …více
Abstract:
The thesis deals with a specific leisure activity – a chemistry interest group at the upper primary school from the point of view of the theory and practice. In the theoretical part the attention is paid to the particularities of leisure activities, to the meaning of this particular activity from the point of view of the students competences, to the financial background of the school, to the valid …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta