Bc. Veronika Saňáková, DiS.

Diplomová práce

Výchovné dilema v subjektivních teoriích rodičů

The Educational Dilemma in the Subjective Theories of Parents
Anotace:
Diplomová práce se věnuje výchovným dilematům v subjektivních teoriích rodičů. Teoretická část se zabývá především výchovou, jejím pojetím, funkcím nebo znaky. Dále výchovnými styly, problémy v rodině a společenskými změnami, které tuto výchovu ovlivňují. Závěrečná kapitola teoretické části pojednává právě o výchovných dilematech. V praktické části se zaměřujeme na subjektivní teorie, ze kterých vychází …více
Abstract:
This diplomma thesis is devoted to educational dilemmas in subjective theories of parents. The theoretical part mainly concerns education, its notion, functions or features. Further-more, educational styles, family problems and social changes that affect the education. The final chapter discusses the theoretical right of educational dilemmas. The practical part focuses on the subjective theory underlying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015
Zveřejnit od: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Saňáková, Veronika. Výchovné dilema v subjektivních teoriích rodičů. Zlín, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe