Maria Tabetová

Bakalářská práce

Výchova v rodině jako podklad pro řešení morálních dilemat dětmi - srovnání dvou kultur (Česká republika, Izrael)

Family Education as a Base for Solving Moral Dilemmas of Children - Comparison of Two Cultures (Czech vs. Izraelis)
Anotace:
Bakalářská práce je věnována výchově dětí jako podklad pro řešení morálních dilematdětmi v Izraeli a srovnání pohledů dětí pocházejících z České republiky a Izraele. Práce seskládá z praktické a teoretické části. Teoretická část práce se zabývá vlivem rodiny najedince, socializačním procesem utváření člověka, normám a morálce, vlivem státu a závěrteoretické části je věnován skupině lidí - Drúzům, u …více
Abstract:
The thesis focus of family education as a base of solving moral dilemmas of childremin Israel, and it compares view of children from Israel and Czech republic. It consist oftheoretical and practical part. The theoretical part deals with influence of the family onindividuals, socialization proces to formation of human being, ragulation, morale, influenceof the state on individuals and the end of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2015
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB6926

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 11. 5. 2015
 • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
 • Oponent: Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Ústav sociální práce

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses jii15d jii15d/4
13. 5. 2015
Složky
Soubory
Kohout, J.
14. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.