Bc. Mgr. Martin Moník

Diplomová práce

Mechanické vlastnosti vybraných moravských silicitů

Mechanical properties of selected Moravian silicites
Anotace:
V této diplomové práci se věnuji mechanickým vlastnostem silicitů využívaných v pravěku Moravy na výrobu štípaných artefaktů. Jako objektivní měřítka jejich kvality byly určeny lomová a rázová houževnatost a mikrotvrdost. Zatímco mikrotvrdost pravděpodobně odráží odolnost hran proti opotřebení, rázová a lomová houževnatost odráží opracovatelnost (štípatelnost) testovaných silicitů. Mikrotvrdost by …více
Abstract:
In this thesis I study mechanical properties of silicites used in Moravian prehistory for chipped stone manufacture. Fracture and impact toughness as well as microhardness were selected as objective criteria of silicite quality. Whereas microhardness probably reflects the wear resistence of edges, impact and fracture toughness reflect the workability (fissility) of analyzed silicites. Microhardness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta