Kristína MATEJKOVÁ

Bakalářská práce

Sociální politika v České republice ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v současnosti

Social Policy in the Czech repubilce in relation to people with disabilities today.
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám sociální politikou v České republice ve vztahu ke zdravotně postiženým lidem. ?Sociální politika? je v současné době aktuálním a stále více diskutovaným problémem, a to nejen u nás, ale i ve světě. Sociální politika se snaží ovlivňovat sociální realitu a životní podmínky obyvatel. Cílem této bakalářské práce bylo podat ucelený pohled na zvolenou problematiku a seznámit …více
Abstract:
Diploma thesis deals with social policy in the Czech Republic in relation to disabled people. Nowadays social policy is topical and more and more disscused problem not only in our country but also abroad. Social policy affects social reality and living conditions of people. The aim of this thesis is to provide a comprehensive view of selected issues and familiarize readers with the theory of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012
Zveřejnit od: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šobáň

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATEJKOVÁ, Kristína. Sociální politika v České republice ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v současnosti. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce