Mgr. Tereza Trsková

Diplomová práce

Sociální ochrana nezaměstnaných

Social Protection of Unemployed
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá a popisuje nástroje k sociální ochraně nezaměstnaných osob. Práce úvodem popisuje a definuje základní pojmy jako nezaměstnanost a její druhy, kdo je považován za nezaměstnaného, co je sociální událost. V následující kapitole je naznačena úprava sociální ochrany v mezinárodních smlouvách, jimiž je Česká republika vázána a jsou popsány základní principy sociálního práva …více
Abstract:
This thesis deals with the tools for the social protection of unemployed. Introduction describes and defines the basic concepts, such as unemployment and its types, who is considered unemployed, what is the social event. The next chapter is indicated in the treatment of social protection of international treaties by which the Czech Republic is bound and describes the basic principles of social justice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo