Bc. Lucie CHLEBKOVÁ

Bakalářská práce

Charakteristika a aplikační možnosti bakteriálních kmenů využívaných v Amesově testu

Characteristics and possibilities of aplications of bacterial phyla used for the Ames test
Anotace:
Cílem bakalářské práce je detekce antimutagenních účinků vzorku isoquercitrinu pomocí kmene Salmonella typhimurium TA102. Testovaný vzorek je rostlinného původu, patří do skupiny flavonoidů, a je charakteristický svým antioxidačním působením. Mutagenita vzorku byla testována Amesovým testem ve variantě bez metabolické aktivace. Vzorek vykazoval potencionálně mutagenní aktivitu. Následně byla zjišťována …více
Abstract:
The aim of thesis is detection of antimutagenic effects of selected sample isoquercitrin through the tester strain Salmonella typhimurium TA102. The testing sample has a plant origin, belongs to the group of flavonoids, and is typical for its antioxidant action. The mutagenicity of selected sample was tested by the Ames test without metabolic activations. It was detected potential mutagenic activity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
Zveřejnit od: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHLEBKOVÁ, Lucie. Charakteristika a aplikační možnosti bakteriálních kmenů využívaných v Amesově testu. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie