Bc. Lucie CHLEBKOVÁ

Bachelor's thesis

Charakteristika a aplikační možnosti bakteriálních kmenů využívaných v Amesově testu

Characteristics and possibilities of aplications of bacterial phyla used for the Ames test
Abstract:
Cílem bakalářské práce je detekce antimutagenních účinků vzorku isoquercitrinu pomocí kmene Salmonella typhimurium TA102. Testovaný vzorek je rostlinného původu, patří do skupiny flavonoidů, a je charakteristický svým antioxidačním působením. Mutagenita vzorku byla testována Amesovým testem ve variantě bez metabolické aktivace. Vzorek vykazoval potencionálně mutagenní aktivitu. Následně byla zjišťována …more
Abstract:
The aim of thesis is detection of antimutagenic effects of selected sample isoquercitrin through the tester strain Salmonella typhimurium TA102. The testing sample has a plant origin, belongs to the group of flavonoids, and is typical for its antioxidant action. The mutagenicity of selected sample was tested by the Ames test without metabolic activations. It was detected potential mutagenic activity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2010
Accessible from:: 22. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2010
  • Supervisor: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHLEBKOVÁ, Lucie. Charakteristika a aplikační možnosti bakteriálních kmenů využívaných v Amesově testu. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta