Tereza Hajncová

Bakalářská práce

Souvztažnosti mezi snahou politiků o dobývání renty a vydáním změny/úpravy územního plánu obce

The correlations between politicians rent-seeking efforts and the issuing of a change/modification of the municipality´s zoning plan
Anotace:
Cílem této práce je zjistit v jakých fázích procesu schvalování změny/úpravy územního plánu dochází k průtahům a jaké okolnosti mají na tuto situaci vliv, a to za pomoci analýzy schvalovacího procesu změny/úpravy územního plánu v hlavním městě Praze a komparace tohoto procesu s ostatními českými obcemi. Dále navrhnout změny v tomto procesu, které by celý proces urychlily či zefektivnily a případné …více
Abstract:
The aim of this work is to find out at what stages of the process of approving the change/modification of the zoning plan delays occur and what circumstances affect this situation, by analysing the approval process of the change/modification of the zoning plan in the capital Prague and comparing this process with other Czech municipalities. Further to propose changes to this process to speed up or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Vilém Čáp
  • Oponent: Martin Lukavec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77505