Bc. Nikola Pinkavová

Master's thesis

Sociální sítě jako prodejní nástroj

Social Media as a sales channel
Abstract:
Cílem práce je návrh konceptu uplatnění sociálních sítí ve firmě Astratex, kde budou popsány současné využívané sociální sítě jako prodejní nástroje. Pro splnění cíle je zvolen následující postup. Nejprve budou zjišťovány současné sociální sítě vybrané instituce. Sociální sítě, na kterých je firma nejvíce aktivní. Potřebné výsledky využitelné k dalšímu zkoumání budou získány pomocí vybraných analýz …more
Abstract:
The aim of the thesis is to propose the concept of social networking in Astratex, which will describe the currently used social networks as selling tools. The following procedure is selected to meet the goal. First, the social networks of selected institutions will be identified. The social networks where the company is most active. Necessary results usable for further research will be obtained through …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Reader: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní