Marek JAKUBA

Bakalářská práce

Exploring the Contemporary British Youth Culture

Exploring the Contemporary British Youth Culture
Abstract:
This thesis explores the contemporary British youth culture. It briefly analyses its history in order to discover elements similar to those observed nowadays. On the basis of these findings, the thesis focuses on more detailed study of youth culture in the last twenty years and describes a gradual shift in perception of young people from positive to predominately negative. The aim of this thesis is …více
Abstract:
Tato práce se zabývá současnou kulturou britské mládeže. Stručně analyzuje její historii za účelem nalezení prvků podobných těm, jenž mohou být pozorovány v dnešní době. Na základě těchto poznatků se práce zaměřuje na podrobnější zkoumání kultury mládeže v posledních dvaceti letech a popisuje postupnou změnu ve vnímání mladých lidí z pozitivního k převážně negativnímu. Cílem práce je nalézt příčiny …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
Identifikátor: 19525

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Janasová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAKUBA, Marek. Exploring the Contemporary British Youth Culture. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi