Bc. Ondřej Hrdlička

Diplomová práce

Patologické jevy ve společnosti (kriminalita mládeže) a sociální marketing

Pathological phenomena in society (Juvenile deliquency) and social marketing
Anotace:
V diplomové práci se zaměřuji na problematiku sociálně patologických jevů v současné společnosti, zejména na kriminalitu mládeže a sociální marketing. Cílem práce je prokázat pokles kriminality mládeže v období roku 2008 až 2014. Předmětem teoretické části je oblast patologických jevů. Dochází zde k vymezení tohoto pojmu a následně poukazuje na patologické jevy v současné společnosti a zákonná opatření …více
Abstract:
The thesis was conceived with the main focus on socio-pathological phenomena in the current society, and a social marketing. In this case, the point of departure is the criminality of the youth. The aim of the thesis is to show the decline of the criminality of the youth between 2008 and 2014. The subject of the theoretical part is the pathological phenomena. It distinguishes this notion and points …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace