Bc. Lucie Kratochvílová

Diplomová práce

Vegetace rašelinišť a pH: vliv metody měření

Mire vegetation and pH: the effect of sampling protocol
Anotace:
Vegetaci rašelinišť ovlivňují zejména vodní režim, pH a nasycení vody bázemi. S proměnnou prostředí pH se setkáváme ve většině prací, zabývajících se vztahy mezi vegetací a fyzikálně-chemickými vlastnostmi prostředí. Existuje však více způsobů jak pH změřit. V předkládané práci se věnuji právě dopadu různých metod měření na výslednou interpretaci ekologických studií. Během vegetačního období 2007-2009 …více
Abstract:
The mire vegetation is controlled predominantly by water regime, water pH and water base saturation. The effects of water pH are frequently mentioned in scientific publications dealing with relationship between the vegetation and the physical and chemical properties of the environment. However, there are more methods how to measure water pH. In this thesis, I focused on the impact of different pH sampling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta