Mgr. Lucie Komancová

Bakalářská práce

Vývoj metody vzorkování persistentních organických látek v mikrovrstvě na fázovém rozhraní voda-vzduch

Method development for sampling of persistent organic compounds in the water/air surface microlayer
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku stanovení persistentních organických polutantů v povrchové mikrovrstvě na fázovém rozhraní voda-vzduch. Vzhledem k jejich toxicitě, tendenci k bioakumulaci, persistenci a vlastnostem umožňujícím globální transport je výskyt těchto látek v prostředí nutno monitorovat. K tomu slouží různé vzorkovací metody. Cílem této bakalářské práce bylo vypracování …více
Abstract:
This thesis focuses on the issue of POPs accumulation in the surface microlayer at the air-water interface. Due to their toxicity, tendency to bioaccumulate, persistence and properties allowing global transport the occurrence of these compounds in the environment has to be monitored. Different sampling methods serve for this purpose. The aim of this work was to perform a literature review of sampling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta