Bc. Dita Plesníková

Bakalářská práce

Odměňování zaměstnanců a jeho vliv na stimulaci a motivaci

The remuneration of empoloyees and its effect on the stimulation and motivation
Anotace:
ANOTACE Autor: Dita Plesníková Název: Odměňování a stimulace zamětnanců Bakalářská práce se zabývá motivací a stimulací zaměstnanců. Pozornost je kladena na oblasti motivace, zejména pak na přístupy k motivaci a k samotné práci. V bakalářské práci je posouzen vliv motivace na zvyšování výkonu zaměstnanců a výběru jednotlivých stimulačních prostředků v podobě zvýhodnění nabízených podniky a to nejen …více
Abstract:
ANNOTATION Autor: Dita Plesníková Název: Rewarding and encouraging employees Thesis deals with the motivation and stimulation of employees. Attention is paid to the importance of motivation and motavational techniques, particulary the approach to motivation and work alone. The work is to assess the impact of motivation on employee perfomance and increse employers´ incentive and selection of resources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Marie Jakubcová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Dupejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting