Bc. Lucie Navrátilová

Bakalářská práce

Koncepce výuky nadaných žáků na druhém stupni základních škol

Instructional Design in Teaching Talented Students in Lower Secondary Classes
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá koncepcí výuky nadaných žáků na druhém stupni základních škol. Práce obsahuje teoretickou a empirickou část. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku diferenciace ve vzdělávání, definuje nadané a mimořádně nadané žáky a věnuje se přípravě učitele na výuku nadaných žáků. Empirická část představuje kvalitativní výzkum provedený pomocí polostrukturovaných …více
Abstract:
This bachelor diploma thesis deals with instructional design in teaching talented students in lower secondary classes. The thesis contains a theoretical and empirical part. The theoretical part is focused on issues of differentiation in education. This part of thesis defines talented and exceptionally gifted pupils. It is concentrate on teacher preparation for teaching these schoolchildren. The empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Katarína Rozvadská
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta