Mgr. Hana Chlubná

Bakalářská práce

Gifted Children in English Lessons

Gifted Children in English Lessons
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá aktuální otázkou problematiky edukace nadaných žáků v hodinách anglického jazyka na českých základních a středních školách. Teoretická část práce zahrnuje vysvětlení základních pojmů bezprostředně souvisejících s tématem a objektivně posuzuje nejen pozitivní teorie týkající se nadání, ale také negativní vlivy provázející nadané děti. Další kapitoly pojednávají …více
Abstract:
The presented thesis deals with the issue of the current approaches of education of gifted pupils in English lessons at primary and secondary schools in the Czech Republic. The theoretical part of the work includes the explanation of basic concepts and objectively assesses both the positive theories on talent and the accompanying negative effects on gifted children. Further chapters deal with the basic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta