Theses 

Disociativní poruchy a paranoidní schizofrenie – Bc. Adam Chalupníček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Bc. Adam Chalupníček

Diplomová práce

Disociativní poruchy a paranoidní schizofrenie

Dissociative disorders and paranoid schizophrenia

Anotace: Hlavním cílem předložené práce byl odhad prevalence disociativních poruch ve sledovaném vzorku 27 ambulantních pacientů s diagnózou paranoidní schizofrenie. Prostřednictvím oponovaného překladu, pilotáže a expertního posudku byla zajištěna obsahová validita české verze, ověřena byla také vnitřní konzistence a souběžná validita vybraných subškál. Souvisejícími cíli byl odhad prevalence fyzického týrání a sexuálního zneužívání (CAN) ve sledovaném vzorku. Vedlejším cílem bylo také testování vztahu mezi CAN, mírou disociativních příznaků a mírou pozitivních příznaků schizofrenie. Respondentům byla za tímto účelem administrována česká verze Dissociative Expericences Scale (DES) a Positive and Negative Syndrome Scale (PANNS). Zvolený design rovněž dovolil testovat spolehlivost dotazníku DES jako screeningového nástroje disociativních poruch v daném vzorku. 3 respondenti z 27 (11,1%) splnili kritéria DSM-IV pro disociativní poruchu. Byl detekován jeden případ disociativní poruchy identity a dva případy disociativní poruchy jinak nespecifikované. 11 respondentů z 27 (40,7%) uvedlo, že bylo v dětství fyzicky týráno anebo sexuálně zneužíváno. Dotazník DES se ve sledovaném vzorku ukázal jako spolehlivý nástroj screeningu disociativních poruch pro stanovené cutoff skóre 30. V rozporu s teorií a zahraničními výzkumy nebyla ve vzorku prokázána souvislost mezi CAN a disociací ani pozitivními příznaky schizofrenie. Tato data nepodporují koncepci CAN jako etiologického faktoru paranoidní schizofrenie. Projevila se však souvislost mezi mírou disociace a mírou pozitivních příznaků schizofrenie. Korelace mezi DES skóre a škálou pozitivních příznaků schizofrenie dle DDIS činila rs=0,43 (p=0,027).

Abstract: Objectives: The objectives of this study were to determine the prevalence of dissociative disorders in an adult outpatient sample with paranoid schizophrenia and to study the relationship between child physical and/or sexual abuse and dissociative symptoms and positive symptoms of schizophrenia. Methods: 27 adult outpatients diagnosed with paranoid schizophrenia were administered the Dissociative Disorders Interview Schedule (DDIS), the Dissociative Experiences Scale (DES) and the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). Results: 3 of the 27 interviewed patients (11,1%) received a diagnosis of dissociative disorder. One case of dissociative identity disorder (3,7%) and two cases of dissociative disorder not otherwise specified were detected. The best predicative value of DES as a screening instrument of dissociative disorders were at cutoff score 30. 11 of the 27 interviewed patients (40,7%) reported child physical and/or sexual abuse. Surprisingly, we didn’t find statistical significant relationship between child abuse and positive symptoms of schizophrenia or dissociation, but we found statistical significant relationship between dissociation and positive symptoms of schizophrenia. Spearman correlation between DES score and Schneiderian first-rank symptoms was rs=0,43 (p=0,027). Implications: Dissociative disorders are not uncommon in Czech Republic. Although prevalence of child abuse among outpatients with diagnosis of paranoid schizophrenia might be high, it didn’t seem to play important etiological role in paranoid schizophrenia in our sample.

Klíčová slova: disociativní poruchy, disociace, paranoidní schizofrenie, schizofrenie, disociativní porucha identity, mnohočetná porucha osobnosti, depersonalizace, derealizace, disociativní amnézie, disociativní fuga, prevalence, pozitivní příznaky schizofrenie, sexuální zneužívání, fyzické týrání, CAN, klinická psychologie, psychodiagnostika

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 02:12, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz