Mgr. Iva Stehnová, Ph.D.

Disertační práce

Neuropsychologický profil kognitivních funkcí u pacientů s první epizodou schizofrenie

Neuropsychological profile in first episode schizophrenia patients
Anotace:
Kognitivní deficit u schizofrenie je považován za klíčový příznak tohoto závažného duševního onemocnění. V posledních dvou dekádách bylo tomuto tématu věnováno poměrně velké množství literatury, nicméně doposud nebyla nalezena úplná shoda o profilu, dynamice ani příčinách a době vzniku kognitivního deficitu u této skupiny pacientů. Kognitivní deficit u schizofrenie bývá často dáván do souvislosti s …více
Abstract:
Cognitive impairment in schizophrenia is recognized as the core symptom of this serious mental illness. In the last two decades, there has been a considerable amount of literature published on the topic. However, no mutual consent has been reached as to the profile, dynamics, the cause nor the onset of cognitive impairment in schizophrenia patients. Cognitive impairment in schizophrenia is rather often …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 12. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta