Bc. Soňa Kovářová, DiS.

Master's thesis

Zápor v bulharštině, chorvatštině a češtině

Negation in Bulgarian,Croatian and Czech
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vyjádřením negace v bulharštině, chorvatštině a češtině na pozadí překladů českého textu do výše zmíněných jihoslovanských jazyků. Teoretická část přináší charakterizaci záporu, konfrontuje teoretickou rovinu záporu v češtině, bulharštině a chorvatštině. V praktické části jsou analyzovány příklady negace vybrané z knihy Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka a jeho …more
Abstract:
This diploma thesis is trying to describe negation in Bulgarian, Croatian and Czech. The theoretical part of diploma thesis characterize and confront negation in languages mentioned above. In the practical part examples of negation, selected from the book The Good Soldier Švejk in Czech and its translations into Bulgarian and Croatian, are analyzed.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2013
  • Supervisor: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta