Jana Kurková

Diplomová práce

Dopady řecké krize na eurozónu

Greek Crisis Impacts on the Euro Area
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analyzovat dopady řecké krize na eurozónu z hlediska vybraných makroekonomických ukazatelů. Jimiž jsou: hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflace, rozpočtový deficit a veřejný dluh. Současná světová krize, vyhrotila i vážné vnitřní problémy eurozóny a odhalila její vnitřní nedostatky. V roce 2002, kdy jednotná evropská měna začala být používána v hotovostní podobě …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the impact of the crisis on the Greek euro area in terms of macroeconomic indicators. Which are: gross domestic product, unemployment, inflation, budget deficit and public debt. The current global crisis escalated and serious internal problems of the euro area and revealed its inherent shortcomings. In 2002, when the single european currency began to be used in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Kateřina Dvoroková
  • Oponent: Ondřej Dusílek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava