Mgr. Veronika Zůbková

Diplomová práce

Drogová kriminalita se zaměřením na její páchání dětmi a mladistvými

Drug Criminality Commited by Children and Juveniles
Anotace:
Tato diplomová práce s názvem Drogová kriminalita se zaměřením na její páchání dětmi a mladistvými se v hlavní části zabývá konkrétními trestnými činy – tzv. drogovými trestnými činy dle trestního zákoníku, jejich rozborem a srovnáním s dřívější právní úpravou. Druhá část diplomové práce je věnována specifikům páchání této kriminality dětmi a mladistvými, příčinám drogové kriminality a možným způsobům …více
Abstract:
This thesis titled Drug Criminality Commited by Children and Juveniles deals in main part with concrete crimes – so called drug crimes in accordance with Criminal Code, their analysis and comparison with antecedent legislativ. The other part of thesis is focused on the specifics of commiting drug criminality by children and juveniles, causes of drug criminality and potentional means of prevention, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta