Martina CHOVANCOVÁ

Bakalářská práce

Sociálně aktivizační služby pro rodiny v nepříznivé sociální situaci

Social activation services for families in difficult social situations
Anotace:
Bakalářská práce Sociálně aktivizační služby pro rodiny v nepříznivé situaci popisuje rodiny, ve kterých je služba poskytována. Věnuje se rodině, hodnotám, výchově, vlivům, které na situaci v rodině působí, míře ohrožení dětí z hlediska dlouhodobého působení nepříznivé situace v rodině. Mapuje potřeby rodin, které službu využívají. Získaná data jsou analyzována pomocí dostupných materiálů, kazuistik …více
Abstract:
Bachelor thesis called Social activation services for families in adverse situation describes families in which is service provided. The thesis concentrates on families, values, upbrin-ging and factors that affect the situation in the family and level of threat to children's long-term effect of adverse situation in the family. It identifies the needs of families who use the service. The acquired data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. František Sýkora

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHOVANCOVÁ, Martina. Sociálně aktivizační služby pro rodiny v nepříznivé sociální situaci. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe